VĚDOMÉ PROCESY

VĚDOMÉ PROCESY

Všechny činnosti ve firmě jsou procesy. To co je činí produktivními, je však rozdíl mezi tím, zda jsou vědomé či nevědomé. Vědomé procesy znamenají, že přesně odráží všechny činnosti, vstupy, výstupy, odpovědné osoby a informační systémy s kterými daný proces či osoba pracuje. U jejich tvorby nestojí manažer, ale ten, kdo danou činnost každodenně vykonává a zná ji do největších detailů. Vizuálním zpracováním se vše vyjeví jako organizační mapa se všemi zákoutími, nedostatečně propojenými místy, nejasnými kompetencemi či postupy, ukážou se místa se zbytečnou administrativou a vytvoří prostor pro korekce všude tam, kde to přinese okamžitý i dlouhodobý efekt. Popis vědomých procesů přináší efekt už po jediné konzultaci!

Co vám přinesou vědomé procesy

Efektivnější využití implementovaného ERP systému

Stojíte-li před rozhodováním jaký vybrat informační systém nebo se chystáte právě na implementaci, může vám definování vědomých procesů uspořit nemalé peníze a čas. Pokud totiž firma implementuje nový systém podle starých zvyklostí, zpravidla dokáže využít nový systém tak na 30%. Implementuje sice nový a výkonný ERP ale se stejnou starou logikou. Poskytnete-li však implementátorům mapy vědomých procesů, umožníte jim nastavit a přizpůsobit systém tomu, co vaše firma skutečně potřebuje. I v případě, že jste již nový ERP instalovali a cítíte, že ho nevyužíváte dostatečně i tehdy je definování vědomých procesů nejlepší nástroj, jak rezervy odhalit a ERP přeimplementovat, případně nastavit nové workflow či manažerské rozhraní apod. Navštivte můj kanál na youtube.

Snížení administrativy a automatizaci činností

Vědomé procesy vám přinesou obrovské časové úspory v oblasti narůstající administrativy. Nabídnou vám velmi rychle vyjasnění nejasných kompetencích, eliminaci chybovosti i zkrácení mnoha činností jejich automatizací. Tyto nešvary v systému zcela přirozeně vznikají tím, jak firma roste, jak se mění organizační struktura. Znalosti se předávají z “otce na syna” a vznikají nové postupy, které nejsou zcela efektivní. Máte-li však jasně vizuálně a vědomě popsané všechny procesy, jejich vstupy, výstupy, navazující operace, odpovědné osoby, bude se vám velmi jednoduše nahlížet do kteréhokoliv činnosti v organizaci, všech existujících předpisů a schválených postupů. V určité fázi růstu jsou vědomé procesy nezbytným krokem pro udržení stability a rozumné míry administrativy. Investice do tohoto kroku se vám velmi rychle vrátí ať už z pohledu finanční úspory, eliminaci zbytečného papírování, snížení stresu a neshodných produktů.

Transformace formálně vytvořeného systému kvality do praxe

Velmi často pracuji pro zákazníky, kteří sice mají certifikaci dle norem ISO, ale tento systém je spíše formální a často málo srozumitelný, aby skutečně sloužil potřebám každého zaměstnance ve firmě a principům Učící se organizace. Pro skutečné zlepšování, efektivní a produktivní práci pak přistoupí k tomu, že celý tento systém převedou pomocí vizualizace do podoby vědomých procesů a umožní tak, aby systém kvality sloužil nejen jako důkaz pro zákazníky a auditory, ale zejména jako vodítko pro každého zaměstnance  i manažera, jako nástroj pro řízení firmy, plánování, vyhodnocování, získávání dat o skutečné výkonnosti jednotlivých procesů a často i měřitelné výstupy pro hodnocení kvality práce.  Podívejte se na můj youtube kanál.

Promyšlený plán a přípravu na organizační změny

Chystající se organizační změny je jeden z velmi častých důvodů, kdy firmy přistupují k definování vědomých procesů. Jejich definování umožní identifikovat které pozice vykonávají jaké činnosti v rámci celé firmy, kde chybí zastupitelnost, kde je jak vysoká pracnost, které činnosti jsou nedostatečně automatizované a jejich automatizace by uspořila náklady a čas. Velmi často se s rostoucí firmou stává i to, že některé pozice se prakticky dublují a jejich propojení firmě přinese mnohem efektivnější řízení dotčených procesů se stejnými náklady. Chystá-li se firma provádět organizační změny, ať je to změna organizační struktury, spojení či rozdělení pracovišť, zeštíhlování apod. pak je analýza pomocí vědomých procesů esenciální potřeba, která eliminuje možné nevratné chyby a pomáhá firmě tímto procesem bezpečně projít. Připravte se na tyto organizační změny moudře a vytvořte pomocí vědomých procesů pevný most ke změnám.

Objektivní ukazatele pro odměňování pracovníků

Změny v systému odměňování pracovníků je velmi citlivé téma a v každé firmě je tento krok naplněn mnoha úvahami. Cílem by mělo být dosáhnout spravedlivé odměny ve vazbě na skutečné výkony a rozdíly mezi pracovníky, na růst jejich kvalifikace, na jejich klíčové role, loajalitu apod. Jak ale tyto věci definovat nově ve starém systému? Jak se podívat na stávající systém novým pohledem? Pokud máte definovanou strategii, pak by měly být vědomé procesy jejím zrcadlem. A pokud máte definované vědomé procesy, je velmi snadné určit ke každému z nich odpovídající metriky, provázat je na kvalifikační matici a nalézt další aspekty práce konkrétních pracovníků, které si zaslouží ocenit nebo naopak neocenit. Často odhalí vědomé procesy i činnosti, za které pracovníci vůbec odměňováni nejsou a měli by být. Chystáte-li se změnit starý systém odměňování, pak jsou vědomé procesy na místě. Vědomé procesy umožňují ke každé pozici určit, v jakých procesech se angažuje, jaké jsou účely a metriky těchto procesů a lze vytvořit spravedlivý systém odměňování za výsledky, na základě činností, které pracovník může skutečně ovlivnit. Takový systém je pak pro lidi transparentní a vede je k vlastní zodpovědnosti a vyššímu uspokojení z hodnocení jejich práce. Podívejte se na můj youtube kanál.

Kontaktní formulář

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

12 + 14 =

Kontakt

Martina Václavíková, MBA

  Nádražní 373
    76362 Tlumačov
    IČO 63392160
    DIČ CZ6561240026

  info@vaclavikova.com
  +420 777 887 665
  YouTube
  Linkedin

Pin It on Pinterest