VĚDOMÁ FIRMA

VĚDOMÁ FIRMA

Slovo vědomí má mnoho podob – nevědomí, sebevědomí, uvědomění. Vědomá firma je taková, která si je v každém okamžiku vědomá toho, co dělá a proč to dělá – tzn. je sebe-vědomá. Nikoliv proto, jak silnou pozici má na trhu nebo jak direktivně řídí své lidi. Je si skutečně vědoma sama sebe – svých chyb, svých silných stránek, překážek s kterými se vyrovnává, procesů, které vykonává, strategií, kterou si definovala a kterou ví jak přenést do praxe a naplnit. Svými promyšlenými kroky ovlivňuje podobu firemní kultury, spokojenost lidí v práci a dosahování cílů. Vědomá firma je prorostlá novou formou komunikace, spoluprací a kreativitou. Vědomá firma je místo, kde stojí za to pracovat. 

S čím vám mohu pomoci na cestě vědomé firmy

Převedení strategie a cílů do praxe až na operativní úroveň

Ve firmách se často setkávám se situací, kdy je strategie vnímána jako velmi imaginální záležitost a je velmi málo aplikovaná v praxi mimo vyhlášení ročních cílů. Přesto je to tak krásný proces, který dává firmě život a jasný směr! I strategie je soubor kroků a činností, které se dají nejen definovat pomocí vědomého procesu, ale zejména je možné k tomuto vědomému procesu vytvořit praktický přechod – od strategie do praxe – pro každého manažera, pro každého zaměstnance. Najednou se ve firmě objeví projekty, které vytváří samotní pracovníci, chápou jejich smysl i důležitost a přebírají za ně odpovědnost.  Celá firma se tak začíná velmi systematicky zaměřovat stejným směrem a může včas a s předstihem korigovat svůj směr  a reagovat na změny. Ve své praxi se mi léta osvědčují akční plány. Samotné akční plány však nestačí. Za nimi musí následovat systematická celoroční práce, vyhodnocování, nápravná opatření a zpětná vazba. Přesto je to jedna z mála funkčních cest, jak ze strategie udělat skutečný nástroj pro řízení celé firmy a zapojení všech zaměstnanců.

Komunikace uvnitř firmy - nenásilná komunikace (NVC) - jednotlivci, týmy

Když jsem se poprvé setkala s nenásilnou komunikaci (NVC) nedokázala jsem uvěřit, jak je to snadné a přesto jak je to vzdálené způsobu komunikace, jaké jsme byli ve firmách minulosti vychování. Nenásilná komunikace (Nonviolent communication, NVC) je metoda – či možná spíše umění – komunikace směřující k vytváření porozumění mezi lidmi a k hledání řešení, která fungují pro všechny. Postupy nenásilné komunikace vyvinul Marshall Rosenberg a tréninkem podle jeho zásad se rozvíjí komunikační dovednosti ve třech směrech:

  • Kontakt se sebou samým: zaměření pozornosti na vlastní pocity a potřeby a kultivování vnitřní svobody v nakládání s nimi.
  • Upřímné sebevyjádření: vyjádření všeho podstatného takovým způsobem, který budou ostatní lidé schopni slyšet a pochopit.
  • Empatie: vytváření prostoru pro prožívání druhého člověka tak, aby se cítil slyšen, pochopen a brán vážně.

Již po několik málo zkušenostech s tímto přístupem k dorozumění mezi lidmi dochází k zásadním změnám v tom, jak spolu lidé nejen komunikují, ale jak si začínají naslouchat, poskytovat pravdivou zpětnou vazbu a spolupracovat! Tato forma komunikace je tak přirozená, že nás vrací k naší podstatě a k tomu, kým jsme kdysi byli, než jsme dovolili, aby nás prostředí změnilo. Dvoudenní workshopy realizuji s partnerskou organizací z Brna a rozhodně nebudete litovat ani minuty, kterou s námi strávíte, protože vám změní život. V práci i doma, už nikdy nebudete stejný člověk. Bude člověk, který chápe a je pochopen. Podívejte se na můj youtube kaná.

Poradní kruh/kruhová komunikace - řešitelské týmy

Kruhová komunikace nebo také poradní kruh je prastará metoda komunikace v týmu, která se vytratila z našich životů ale postupně se k nám zase vrací zejména v posledních 10 letech. Nejdříve se usadila v neziskových projektech, školách a volnočasových aktivitách a dnes je zcela běžnou praxí i v podnicích. I přestože na první pohled vypadá velmi nenápadně, několik jejích atributů z ní činí klenot týmové komunikace. Pomocí této vyšší formy komunikace můžete v týmu odstranit pocity strachu, ohrožení, můžete pomoci lidem navázat lepší vztahy, podpořit porozumění, lze její sílu využít i pro řešitelské workshopy, hledání řešení ve zdánlivě bezvýchodných situacích. Zavedení této praxe do podniku může trvat delší dobu a může se podařit okamžitě, vše záležití na tom, jak otevřená či uzavřená v této chvíli firemní kultura je. V každém případě však přináší naprosto nečekané změny na úrovni porozumění a harmonie. Tyto kruhy realizuji ve spolupráci s partnery Synergates z ostravska podle velikosti skupiny a je možné je uspořádat ve firmě i mimo firmu ve spojení s vědomým pobytem v přírodě. Pokud vás tato záležitost zaujala, vyzkoušejte si ochutnávku poradního kruhu ve firmě u vás.

Manažerský mentoring, koučink a metodické vedení

Jako manažerka, mentorka a poradkyně nabízím své know-how i v rámci individuálních konzultací pro vyšší a střední management. Mohu vám účinně pomoci se posouvat nejen v oblasti procesně řízené organizace, ale především tvorby strategie a její implementace do praxe, vedení lidí a plánování, manažerský reporting, prognózy a analýzy, řízení projektů ve firmě a přípravu funkčních strategií podniku. 

Vzdělávací akademie tvorby procesů v praxi

Je to jako s tím příslovím že je lepší naučit někoho chytat ryby než mu dát rybu. I já vám nabízím učící se přístup. Nejen že pro vás vědomé procesy mohu vytvořit, ale základní principy a nástroje mohu také naučit kohokoliv ve vaší organizaci, kdo se bude dlouhodobě definování a údržbě procesů věnovat. V mém přístup prosazuji, aby firma měla tým majitelů procesů, a tito aby usilovali o aktuálnost celého systému. Ne každý se dokáže tvorbě procesů věnovat, ale velká skupina osob s logickým myšlením a selským rozumem toho schopna je. Největším darem, který můžete své organizaci dát jsou lidé, kteří rozumí procesům a tomu, jak je zjednodušovat, automatizovat, zavádět změny, školit nové zaměstnance a využívat lépe informační systém.  Tyto workshopy jsou:

  • pravidelné
  • krátké
  • na pracoviští
  • a jsou 100% praktické

Každá hodina se zabývá jedním aktuálním procesem, který si pracovník odnáší do praxe a na další schůzku přináší s novými poznatky a úpravami. Je to ten nejefektivnější způsob, jak učinit z vaší firmy vědomou a učící se organizaci.

Podívejte se na můj youtube kanál

Bezplatná analýza aktuálních potřeb vaší firmy

Někdy je těžké být nezaujatým pozorovatelem a správně určit, kde se zlepšováním začít. Často mám zkušenost, že firma cítí například nedostatečnou nebo ne zcela dobře postavenou motivaci pracovníků a chtěla by začít motivačním systémem. Po krátké době se však vyjeví, že “jádro pudla” je spíše v nastavení procesů nebo nedostatcích v komunikaci či plánování, nebo dokonce v nevhodně nastaveném IS, případně ve způsobu, jakým se k lidem dostávají úkoly navazující nejen na strategii, ale i na porady apod. Proto to vhodné projít společně celou mapu firmy – začínající otázkou, jak firma pracuje se strategií, jaké má procesy, jak je může měřit, využívat data, jak jsou požadavky strategie a procesů přenášeny do personální oblasti a následně do motivačního systému. Také je třeba se zaobírat otázkou firemní kultury, komunikace, způsobem vedení porad, plánováním a zpětnou vazbou ve firmě. Tuto vstupní analýzu potřeb s vámi vytvořím zdarma a uvidíte sami, že najdete v systému ta místa, jejichž revize a korekce přinese největší ovoce. Podívejte se na můj youtube kanál.

Kontaktní formulář

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

2 + 3 =

Kontakt

Martina Václavíková, MBA

  Nádražní 373
    76362 Tlumačov
    IČO 63392160
    DIČ CZ6561240026

  info@vaclavikova.com
  +420 777 887 665
  YouTube
  Linkedin

Pin It on Pinterest