Nacházejte účinná řešení

Na svých seminářích často říkám, že nelogické kroky vedou k nelogickým výsledkům. Moje zkušenost je taková, že čím složitější řešení, výpočty a mechanismy, tím hůř jsou lidmi ve firmě přijímány právě proto, že je těžké jim porozumět. Proto jsem zastáncem rychlých a účinných řešení. Pokud jsou lidé v nepohodě, hledám původ tohoto stavu v těchto 5 základních oblastech:

1) špatně nastavený proces, 2) nevyužívání interního IS, 3) osobní překážky jako obavy ze ztráty místa či „nepostradatelnosti“, 4) případně špatně nastavený hodnotící systém, který schopné demotivuje a neschopným umožňuje „přežít“. 5) Posledním důvodem jsou často chybějící informace a nevhodně stanovené kompetence, které brání lidem dostatečně ovlivňovat to, za co jsou odpovědní.

Domnívám se, že většina řešení se dá nalézt v těchto 5 oblastech, což umožňuje nalézt rychlá, efektivní a účinná řešení pro rychlé zlepšení stavu a nastartování potřebných změn.

Share Button
Print Friendly