Růstový management

MBO_obrázek

Každá firma, která se snaží o to nepřešlapovat na jednom místě potřebuje zavádět metody, díky kterým lidé neustále zlepšují své výsledky, postupy a efektivitu.

 

 

 

 

Průřez toho, co vám mohu v rámci těchto služeb nabídnout (a vhodné varianty):

 • zavedení nebo aktualizace systému řízení podle cílů (MBO) – tvorba a aktualizace akčních plánů obchodníků
 • tvorba a revize motivačního systému ve vazbě na strategii a firemní cíle
 • analýza a tvorba obchodního procesu (zejména při implementaci informačního systému do společnosti, případně při tvorbě náplní práce, matice odpovědnosti apod.)
 • návrh a tvorba systému měřítek a parametrů podle metodiky BSC (Balanced Score Card)
 • tvorba adaptačních a metodických příruček a směrnic
 • tvorba strategie CRM a příprava pro implementaci CRM software
 • optimalizace a využívání možností informačního systému Helios Orange při řízení obchodní skupiny
 • team screening – odhalení potenciálu týmu
 • personální a rozvojový audit (ve spolupráci s psychologem)

NEPODCEŇUJTE SLUŽBU INTERIM MANAGEMENTU – říkám této službě také DEBORDELIZAČNÍ MANAŽER. V porovnání s působením manažera na plný úvazek je služba velmi efektivní co se týká přínosu, potřebného času a ceny.

 • Způsob, kdy můžeme spolupracovat během několika měsíců pravidelnou formou za předem stanovený paušál. a s předem stanoveným výsledkem. 
 • Tato forma je vhodná pro všechny menší firmy a je velmi efektivní – finančně je výhodnější než zaměstnání osoby na HPP nebo využívání pouze poradenské práce. 
 • Časově vám velmi uvolní ruce – během pravidelných schůzek mohu pracovat s vašimi lidmi a nikoliv s vámi. 
 • Forma Interim managentu je vhodná, když chcete realizovat změny, ale nemůžete jim věnovat svůj vlastní čas. Je to nejefektivnější poradenský model, který stále ještě ke své škodě nenachází dostatek uplatnění.
Kontaktní formulář pro další informace

 

 

Share Button
Print Friendly