Okamžitá aplikace do praxe

Výrobní ředitelka, s kterou již delší dobu spolupracuji na naší pravidelné schůzce prohlásila: „Takovou dobu chodím na různá školení, poslouchám tam hodiny teorie, které pak zapadnou v šuplíku, jen co se vrátím tady do toho stresu. Proč mi tam stejně jako Vy neřeknou – a takto tu teorii můžete rovnou zítra aplikovat do praxe?“

Tohoto jejího názoru si dodnes hodně vážím. Potvrdila mi, že jakákoliv teorie vytržená z manažerské literatury a paušálně aplikovaná do podniků není nic, než inspirativní myšlenka. Ale času je málo, doba je rychlá a ten čas, kdy sedíte na semináři pak horko těžko doháníte večer nebo o víkendu.

Snažím se proto navrhovat svým zákazníkům pouze taková řešení, které zapadají do konceptu jejich současné strategie, či budoucí vize, odpovídají současným schopnostem lidí a informačního systému a tudíž jsou okamžitě aplikovatelná a přínosná.

Pokud to není možné, vytváříme spolu projekt – akční plán, kde si se zákazníkem vydefinujeme, co je možné zvládnout rovnou a na co bude potřebovat další zdroje a kde je  možné je získat. Pokud je to nutné, spolupracuji se zákazníkem i na výběru IS nebo nového člověka, dokud vše nedostaneme „do života“.

 

Share Button
Print Friendly