Předimplementační analýza CRM

Pokud uvažujete o zavedení CRM pro řízení vztahů se zákazníky a plánování a vyhodnocování práce svých obchodníků, máte zpravidla několik možností:

1. Vybrat dodavatele CRM a tomu ponechat prostor proto, aby se pokusil s vámi definovat jak CRM nastavit a připravit přesně pro vás.

Nevýhodou tohoto přístupu je, že specialista na CRM a jeho dokonalé nastavení by vám měl poradit v manažerských a strategických oblastech jako je definování obchodní strategie pro účely nastavení CRM, definování strategických a operativních cílů, poradit v oblastech řízení obchodního týmu apod., což zdaleka překračuje kvalifikační možnosti odborníka na CRM.

 2. Můžete si tyto věci připravit sami, např. na interních schůzkách s týmem a potřeby si definovat sami.

Nevýhodou tohoto přístupu je fakt, že pokud jste již někdy v minulosti nedefinovali strategii CRM, nebudete schopni definovat více, než základní potřeby a základní oblasti řízení obchodního týmu. Pravděpodobně se tak můžete dostat do situace, kdy budete kapacitu nového CRM využívat pouze na 30-40% toho, co by pro vás mohlo ve skutečnosti přinášet.

3. Můžete si pozvat nezávislého poradce se zkušenostmi s řízením obchodního procesu, obchodního týmu a obchodní strategií a tuto předimplementační analýzu připravit s ním.

Požadavky tak předáte vybranému dodavateli CRM a podle těchto kritérií si necháte od odborníků nastavit svůj CRM přesně na míru svým potřebám. Nevýhoda tohoto systému je, že nemusí být dostatečně komplexní a budete muset část analýzy dokončit s dodavatelem CRM.

4. Můžete si tuto přediplementační analýzu vytvořit sami, podle metodiky, kterou jsem za dobru své praxe vytvořila.

Jedná se o komplexní materiál (cca25 stran), kde jsou všechny oblasti CRM pro vaše potřeby vysvětleny a podle dotazovacícho scénáře tak můžete vypracovat samostatně nebo ve spolupráci se mnou komplexní materiál pro svého dodavatele CRM.

  • Příprava metodiky vám mimo jiné pomůže i se ve všech oblastech a možnostech zorientovat, pochopit přínosy, objevit možnosti, nalézt další rezervy v řízení svého obchodního procesu nebo týmu.
  • Lze ji také využít pro výběrové řízení a srovnání možností a nabídek od více dodavatelů.
  • Lze podle ní i rozfázovat implementaci na několik fází, kdy nic nezůstane zapomenuto a vše bude na sebe navazovat.
  • Můžete její přípravu dokonce díky tomuto materiálu rozložit na více osob v týmu a zapojit tak všechny do analýzy potřeb vašeho CRM, což není vždy časově zanedbatelné.
  • Metodika obsahuje  i příklady toho, jak například vhodně využít možnosti segmentací, číselníků, stavů a proč.
  • Díky její písemné a elektronické podobě tak můžete kombinovat práci s poradcem, práci samostatnou a dokonce i práci s dodavatelem CRM.

Ušetříte si tak hodně peněz, nervů a především času, protože všichni víme, že čas jsou peníze.

Share Button
Print Friendly