Strategie a řízení firemní výkonnosti

strategie

Tvorba a inovace strategií, produktové inovace, převedení strategie do praxe. Zavedení odměňování v závislosti na strategii a strategické cíle, strategické plánování, zvyšování organizačního výkonu a hodnoty organizace.

+Produktové inovace pro restart vaší strategie

Produktové inovace pro restart vaší strategie

Atraktivní metodika pro hledání nových směrů pro vaše výrobky a služby. Každá firma občas stojí před hledáním nových trhů, zákazníků, přidané hodnoty nebo nových možností generování příjmů. Realizuji tuto službu formou pracovního workshopu se skupinou osob. Nejedná se o klasický brainstorming, ale o řízenou práci celého týmu s využitím MAPY CANVAS. O průběhu takového workshopu se můžete dozvědět více v sekci Open Mind workshopy.

Pokud cítíte potřebu a hledáte nové směry pro vaši obchodní strategii, při přidanou hodnotu pro vaše zákazníky, rozhodně doporučuji vyzkoušet. Koncept je ověřený v mnoha firmách v zahraničí a jeho přínos je skutečně velký. Výsledky můžete využít stejně tak pro inovace jako pro marketingovou strategii. Na rozdíl od běžného brainstormingu více vede myšlenky inovátorským směrem a umožňuje generovat velmi „uchopitelné“ nápady pro další a okamžitou realizaci.

+Tvorba a revize strategií

Tvorba a revize strategií

Hledáte-li nové směry pro vaši firmu nebo produkty, či máte pocit, že v tom, co děláte a jak to děláte něco není v pořádku, je revize strategie na místě. Jedná se o analýzu současné podoby strategie a její účinnosti a následně identifikace prostoru pro její změnu. Může to být změna produktová, zákaznická i interní. Práce se sestává z kombinace pracovních workshopů s vedením firmy a samosatné práce.

+Převedení strategie do praxe

Převedení strategie do každodenní praxe pomocí akčních plánů

Každý manažer zná stav, kdy se sám sebe ptá: „Jak je možné že nechápou, co po nich chci a potřebuji?“ Na to je jednoduchá odpověď – prostě vám nerozumí a děje se to v každé firmě zas a znova. Pokud máte tento pocit, nezbývá než projít něčím, čemu se říká PŘEVEDENÍ STRATEGIE DO PRAXE. Používám na to osvědčenou metodiku a nejlépe je začít pracovním workshopem s celou skupinou osob. Jakmile si ujasníme, kdo zastává jakou roli v organizaci a co z toho pro něj plyne za klíčové úkoly a oblasti k řešení, nastavíme si konkrétní cíle a kroky, které k nim vedou.

Výstupem není nic lepšího, než přehledný akční plán pro každého, která slouží jako NAVIGACE pro každodenní práci, plnění cílů, úkolů, sledování postupu kroků. Ze zavedení takové metodiky práce budete těžit již po celý svůj manažerský život.

+Exekutivní koučování

Exekutivní koučování

Pokud chcete udělat účinné změny ve vaší strategii i v týmu, pravděpodobně budete muset zahrnout do těchto změn i sám sebe. Je těžké řídit jiné, ale ještě těžší řídit sám sebe.

Ze své manažerské praxe vím, jak je těžké někdy poodstoupit a klást si ty správné otázky, nasměřovat se zpět na správný směr, ujasnit si priority a to, kam vlastně se změnou směřuji. V takových chvílích je koučování tou nejlepší cestou, jak najít sám ty nejlepší odpovědi, jak začít znovu vidět objektivně skutečnost a problémy kolem.

Schůzky se konají zpravidla 1x týdně a trvají cca 2 hodiny. 

+Analýza zákazníků a zavedení Péče o trh pro zvýšení ziskovosti zákazníků

Analýza zákazníků a nastavení Péče o trh pro zvýšení ziskovosti zákaznického portfolia

Je až překvapivé, jak často firmy nemají své zákazníky vhodně rozdělené do kategorií, které by jim umožnily systematicky se zákazníky pracovat, nastavit potřebnou péči a čas a vytěžili tak ze svých obchodních kontaktů více.

Bohužel to je smutný fakt, s kterým se setkávám na obchodních odděleních téměř denně. Pokud zákazníci mají vytvořeny nějaké skupiny, většinou je to spíše zaměřeno na průmyslový segment či počet zaměstnanců a demografické oblasti. To je ale hodně málo. Každý zákazník generuje jiné tržby, má jinou ziskovost či potenciál růstu. Každý si žádá jiný přístup, pokud od něj chceme jiné výsledky. A pokud si tato pravidla nenastavíte strategicky a logicky, vaši obchodníci jsou ti poslední, kdo by si s tím poradili sami. Většinou se pak věnují těm zákazníkům, kteří jsou jim nejpříjemnější, nebo je je málo problémů, či příjemná slečna v nákupu. Zkuste se jich zeptat, ať vám během 10 minut předloží návrh, u kterých zákazníků dojde v příštím půl roce k nárůstu tržeb, kde budou stagnovat, kteří mají nejnižší ziskovost a kteří využívají jaké produkty vaší společnosti. Z jejich odpovědí uvidíte hned, zda máte co zlepšovat.

Jak to probíhá?

Z dostupných informací dostanete vypracovanou detailní analýzu s návrhy u každé oblasti, jak vám daná oblast funguje, nefunguje, co by se dalo změnit a jaký by mohl být přínos pro zvýšení obchodních výsledků. Aplikace návrhů je již jednoduchá a lze ji uskutečnit v krocích nebo pomocí projektu, s kterým vám také ráda pomohu.

+Interim management

Interim management

Pokud jako firma zvažujete změny (organizační, obchodní, procesní) ale cítíte nedostatek lidských či know-how kapacit, pak pro vás může být právě zakázka formou Interim managera vhodnou volbou. Rozdíl o proti externímu poradenství spočítá v intenzitě a spolupráci uvnitř fimy. Zatímco externí poradce se účastní projektu pouze v občasných intervalech a spíše projet „koučuje“ či „mentoruje“, Interim manažer je po stavenou dobu součástí týmu a je odpovědný za řízení projektu uvnitř firmy. Stojí však mimo organizační strukturu a po ukončení projektu jeho pozice zaniká.

Pro jaké projekty mohu nabídnout své služby formou Interim managementu:

zavádění obchodní procesu, rozvoj obchodního týmu, zavádění nové strategie řízení podniku, implementace IS, ERP, CRM, zavádění procesního řízení do společnosti (projektový, transformační nebo krizový management), dočasná správa pozice za chybějícího klíčového manažera (substituční interim management) apod.

+Startup mentor pro nováčky v managementu

Startup mentor pro nováčky v managementu

Rozhodli jste se povýšit schopného pracovníka v týmu do vedoucí nebo manažerské pozice?

Slyšeli jste už příhody o tom, jak nejlepší obchodník úplně selhal na pozici vedoucího manažera? Myslíte si, že vám se to nemůže přihodit? Ale může. Příčinou těchto selhání nejsou ani tak osobnostní rysy těchto povýšených pracovníků, ale zpravidla velmi rozdílná role,  kterou musí začít ze dne na den zastávat.

Pro většinu lidí je těžké naučit se PŘESTAT VYKONÁVAT a místo toho ZAČÍT ŘÍDIT A KLÁST OTÁZKY.

přechod na manažerskou pozici není nikdy snadný a přináší s sebou úskalí, jejichž počáteční nezvládnutí, může být příčinou vyhoření či nesplnění očekávání kladených na povýšeného pracovníka. Těmito úskalími jsou potřeba zabydlit se na nové pozici a ztotožnit se s novou rolí, nalézt si optimální styl vedení a řízení lidí, být připraven na reakce týmu, kdy ne všichni členové mohou novou vedoucí roli bývalého kolegy přijmout, uvědomit si, že dosažení cílů již není možné bez součinnosti celého týmu, což klade nároky na delegování, kontrolu, přijímání nápravných a preventivních opatření. Často je povýšení navíc spojeno i s nutností provedení nepopulárních personálních změn v týmu. Období „usazování se na nové židli“ se tak stává zatěžkávací zkouškou a účinná zpětná vazba, pohled z jiné perspektivy, případně rada a podpora zkušenějšího manažera může fungovat jako záchranná vesta.

A CO TEPRVE OBLAST STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ, tvorby cílů, jejich kontroly apod.!

Jako START UP MENTOR  jsem po určitou dobu povýšenému manažerovi průvodcem, který pomáhá reflektovat vlastní práci a vztahy, nacházet nová řešení problematických situací. Spolupráce je zaměřena na lepší porozumění dané situaci, uvolnění tvořivého myšlení, sdílení odborných znalostí a metod, profesní rozvoj a učení se, ale hlavně plánování, vyhodnocování a zpětnou vazbu, která je pro manažera denním chledem.

Kontaktní formulář pro další informace

 

Share Button
Print Friendly