Firemní změny zevnitř

banner4

Změna zevnitř jako jediný možný způsob, jak změnit svůj podnik

V managementu se pohybuji od roku 2001 a za tu dobu jsem, ať v manažerské pozici nebo v pozici poradce, potkala spoustu firem a spoustu příběhů o změnách. Tam, kde se zákazníci domnívali, že změna je možná pouze intervencí zvenčí, zpravidla k velkým změnám nebo změnám trvalým nikdy nedošlo.

Zároveň však ne každá firma si může dovolit na každou odbornou pozici svého vlastního odborníka, manažera se zkušenostmi a přehledem. I když jsou tyto dovednosti pro každou firmu klíčové pro úspěch v konkurenčním prostředí. Oblasti jako revize a inovace strategií, její každodenní přenos do praxe a života firmy, optimalizace procesům měření výkonnosti a zavádění nových postupů, které šetří čas a zvyšují spokojenost zákazníků, to jsou jen některé z nutných změn, kterými v dnešní době prochází každá firma, ať velká nebo malá.

Proto jsem se v roce 2010 vydala na tuto pouť se svými zákazníky, ať současnými nebo budoucími. Pomáhám jim analyzovat a identifikovat potřeby jejich firmy a pro ty nalézt to nejlepší možné řešení v daný čas a s danými zdroji. Jedině změny, které vyrostou z potřeby fimy, z jejích strategických záměrů a současných možností mohou být trvalé a přínosné. Samotná školení většinou tyto zásadní potřeby nedokáží uspokojit. Kromě inspirace neposkytují kompletní know-how, celostní pohled na organizaci a zejména fyzické kapacity pro navržení změny, její implementaci a dlouhodobou stabilizaci.

Proto svým zákazníkům nabízím nejlepší možný způsob, jak si udělat jasno v budoucích záměrech, vizích a cílech a jak dosáhnout trvalých změn přicházejících zevnitř organizace.

V roce 2014 jsem začala aplikovat novou metodiku, kterou jsem nazvala FlowFactory a vše o ní najdete na samostatných stránkách, kde se jí věnuji. Tento přístup je založen mnohem více na koučování a psychologických aspektech práce a řízení změn ve firmách. Jeho nezbytnou součástí je exekutivní FlowFactory koučink, bez jehož aplikace je  zavedení filosofie FlowFactory a využití jejího potenciálu ve firmě nemožné nebo málo efektivní.

Pokud hledáte právě možnosti, jak zlepšit to, co děláte, ale chybí vám k tomu kvalifikovaný partner, bude mi ctí, pokud s vámi budu moci na změnách spolupracovat.

Miluji svoji práci a rostu se svými zákazníky – Martina Václavíková, MBA  – váš poradce a kouč

Kontaktní formulář pro další informace

 

Share Button
Print Friendly