Jak jsme začali měřit produktivitu v týmu

Pan Jiří byl lidumil a demokrat, ale už delší dobu si uvědomoval, že pokud chce zvýšit výkon a zaujetí lidí pro věc, bude nutné jejich úsilí začít směřovat tím správným směrem pomocí měření. Líbila se mu metodika Balanced Score Card a tak nebylo daleko k tomu ji vyzkoušet na vlastní firmě.

Poprvé jsme se potkali na mém semináři Efektivní řízení pro manažery, kde o této metodě také diskutujeme. A tak začalo naše povídání za jeho stolem na téma „Měření produktivity v týmu“. Nebyl to zase úkol až tak jednoduchý, protože firma se pohybuje na poli informačních technologií a přeci jen měření tady anebo u výrobní linky je jiné kafe.

Na každé schůzce však bylo zřejmé, že pan Jiří už dlouho nosí myšlenku v hlavě. Dařilo se nám postupně rozebrat hlavní proces na dílčí podprocesy a vydefinovat nejen jejich klíčový přínos, ale i klíčové průšvihy či zlepšení, které mohou zakázku u každého zákazníka výrazně prodražit nebo zefektivnit.

Práci jsme začali seskupovat do přehledné Excel tabulky. Nevím jak vy, ale já jsem jsem za dobu své manažerské praxe nenašla efektivnější nástroj na sdělování jakékoliv informace. Osoby, které prezentují výsledky své práce ve Wordu je třeba zastřelit a více je do své pracovny nepouštět, protože jim říkám „upíři našeho času“.

Pokud byste prošli stejným procesem jako my s Jiřím, pochopili byste, proč je nutné pracovat s Excelem. V první fázi máte totiž pocit, že jste našli asi 138 užitečných měřítek a parametrů, které je třeba začít měřit. Ale stejně jako na mém semináři, i u zákazníků se držím pravidla „twenty is plenty“ – což znamená, že dvacet je až až. Proto jsme v druhém kroku rozdělili měřítka podle metodiky BSC na 4 úrovně – finanční, procesní, zákaznickou a učení se a růstu. Další krok bylo eliminovat ty méně podstatné a najít ty klíčové.

No a výsledkem měsíční spolupráce byla geniálně jednoduchá a přehledná tabulka s popisem všech měřítek, jejich cílů a převedení do praxe, odkazů na místa, kde jsou k nim přístupná data a jak si je každá odpovědná osoba může lehce získat nebo ověřit pro svoji práci a svůj reporting.

Poslední třešnička na dortu bylo rozdělení na to, které měřítka budou využita pro motivační odměňování a která pouze jako podpůrná pro hledání prostoru pro zlepšování.

A jestli neumřeli, tak tam žijí dodnes. A měří.

Share Button
Print Friendly