FlowFactory® nástroj pro radost v práci

FlowFactory® je můj nový projekt, který radikálně mění vše, co jste o řízení a managementu slyšeli. Filosofie FF® přístupu je založena na tom, že nemůžeme v životě ani firmě zrealizovat žádnou změnu, pokud ji nezačneme sami u sebe. K tomuto projektu, kterému se věnuji na samostatných stránkách, jsem dospěla po 15 letech intenzivní práce v managementu a po mnohaletém studiu všech úspěšných a neúspěšných organizačních změn.

Všechny projekty, kterých jsem se účastnila, byly buďto úspěšné nebo neúspěšné. To, v které kategorii skončily, určovaly vždy dva kličové aspekty – zda byl do změny chování, procesů a organizace začleněn i vrcholový manažer, který změnu vyvolal či vedl a druhý aspekt byl, jak dlouho a kdo změnu ve firmě provázel a stabilizoval. Tam, kde změna začala u manažera, existovala  také velká motivace se osobně na změně angažovat a také ji dlouhodobě udržet. Tam, kde byla změna „koupena zvenčí“ byla její realizace vždy obtížná a v naprosté většině případů lidmi odmítaná až sabotovaná.  V lepších případech se tvářila jako přijatá do té doby, než „se vše uklidnilo“, externí poradce zmizel a vše se vrátilo do starých kolejí.

Není možné popřít, co je nám biologicky dáno. Naše psyché funguje jak funguje a můžeme tomu vzorovat a plýtvat úsilím na vysvětlování, trestání a vyvěšování, nebo to můžeme pochopit a využít to ke svému prospěchu i ku prospěchu vašich zaměstnanců a jít na to prostě jinak. Tyto zkušenosti mě postupně přivedly tam, kde dnes jsem – a to je aplikace přístupu FlowFactory® – „nejdříve koučování a pak změna“.

Chápu, že ne každý zákazník je takto nastaven a také chápu, že začít se změnou u sebe je těžký a vyčerpávající proces, i když s obrovským pokladem na konci. Proto má každý právo zvolit metodu, která je jemu blízká a příjemná. To byl i důvod, proč FlowFactory® žije na vlastních stránkách, aby byla připravena pro ty zákazníky, kteří jsou připraveni přehodnotit staré přístupy a názory a začít se změnou u sebe. Pokud by vás zajímaly možnosti, jak změnit prostředí, které jste vytvořili, jak vytvořit prostředí nejen výkonné, ale i radostné a motivují a být toho součástí, jak zavést změny do firmy, které budou trvalé, pak se podívejte na stránky FlowFactory®.

Share Button
Print Friendly