Poradní kruhy ve firmě

O poradním kruhu

Když jsem se seznámila na vlastní kůži s tím, jaké je to sedět a mluvit v poradním kruhu, ihned jsem tuto formu přijala do svého života. I když dnes nesedím v kruhu, základní principy používám i při naslouchání či vyprávění a dělá to opravdu divy. Komunikace dostává najednou takovou vnitřní sílu, že kdo to nezažil, nedokáže to z psaného textu poznat.

Osobně doporučuji kruhy zejména ve firemním prostředí. Dnešní svět je jiný než býval. Prosté nařizování a podřízování už nemůže dosáhnout ničeho. Lidé dnes raději pracují tam, kde jsou pochopeni a respektováni, než tam, kde se necítí dobře, i kdyby byli sebelépe placeni. Tyto psychologické faktory práce jsou nejčastějším důvodem, proč schopní lidé odchází jinam.

Poradní kruh neboli Council vychází z tradičních domorodých kultur, kde stařešinové sedávali kolem ohně a sdíleli příběhy. Hluboké pochopení toho o čem příběhy vyprávěly jim pomáhalo rozhodovat o důležitých záležitostech kmene. V symbolice příběhů nacházeli odpovědi a řešení bez toho, aby o nich museli vášnivě diskutovat. Dnes se poradní kruh využívá pro posílení kolektivní spolpráce, vztahů a zlepšení komunikace v různých prostředích (ať už jsou to firmy, rodiny, komunity a dokonce i školy a školky). Čím dříve se člověk s touto formou komunikace naučí pracovat, tím harmoničtější pro něj v životě veškeré jeho vztahy budou.

Možná si i vy vybavíte jaké to je, když večer sedíte u ohně, kdy rozhovory a sdílení je úplně jiné než kdekoliv jinde. Cosi v nás stále tuto zkušenost sezení u ohně a sdílení příběhu zná a cítí. I když nesedíme kolem hořícího ohně můžeme zažít sílu působení poradního kruhu. Ta vzniká dodržováním principů, takzvaných záměrů, které účastníkům pomáhají mluvit otevřeně a zároveň naslouchat ostatním. Aktivním nasloucháním a spontánním sdělováním příběhů, názorů a pocitů dochází při sezení v kruhu k hlubokému propojení účastníků, kteří jsou si najednou blíž, dokážou si navzájem porozumět a naplnit účel, kvůli kterému do kruhu zasedli.

Tady jsou pravidla jedno po druhém:

 • mluví vždy jen jeden – ten kdo má u sebe mluvící předmět,
 • ostatní naslouchají,
 • mluvící mluví spontánně, nic si předem nepřipravuje,
 • mluvící vše vypráví jako svůj pohled na situaci nebo mluví o sobě,
 • členové kruhu nevynáší příběhy druhých lidí mimo kruh
 • v kruhu není žádná hierarchie, všichni si jsou rovni

Velmi zásadní rozdíl oproti běžné komunikaci je skutečné naslouchání, naslouchání, které z hlavy přeneseme do místa, kde máme srdce a to je třeba se zpočátku učit. Přesto je to obrovský dar, který když zažijeme jednou, změní nám to další život na všech úrovních. Teprve s tímto prožitkem si uvědomíme, že vše, co jsme považovali za naslouchání bylo jen slyšení zvuku bez pochopení skutečného sdělení, které se za slovy nachází.

Kdy se dá využít komunikace formou poradního kruhu:

 • v páru (např. dva přátelé, muž a žena, rodič a dítě, …)
 • v rodině,
 • ve školní třídě nebo v zájmové skupině dětí
 • mezi spolupracovníky, zaměstnanci firmy napříč celou hierarchií
 • mezi členy vrcholového vedení firmy
 • a to není zdaleka celý výčet
 • ouzlo poradního kruhu to působí, ať v něm zasedne kterákoliv skupina jakýchkoliv lidí jakéhokoliv věku, vyznání či pohlaví

Kdy přístoupit ke komunikaci formou poradního kruhu:

 • vzájemné seznámení se na začátku akce, projektu, záměru
 • sdílení aktuálních osobních pocitů a postojů jako pravidelný způsob prohlubování vztahů a udržování otevřené komunikace a atmosféry
 • řešení konfliktů a situací, které nějakým způsobem narušují otevřenost a klima
 • hledání kolektivního rozhodnutí
 • příprava kolektivní vize a strategie
 • vzájemné léčení se formou sdílení osobních příběhů apod.

Jak často poradní kruh konat:

Četnost zasedání poradního kruhu je velmi individuální. Moje osobní zkušenost je taková, že s opakujícími se kruhy se skupinou roste úroveň důvěry, sdílení a otevírání skutečných pravd a pocitů. Vzniká cosi, co nazýváme „intimitou“. S touto rostoucí důvěrou roste spolupráce a mizi nemocné pocity jako nevraživost, závist, arogance, přehlížení a další, které nám často znepříjemňují život a vychází spíše z našich projekcí, než skutečnosti. Ať uspořádáte jeden kruh nebo deset, v každém případě získáte mnoho. Poznejte skutečnou komunikaci s nasloucháním a pochopením tím, že se poradního kruhu zúčastníte na vlastní kůži.

Cena a místo poradního kruhu

Cenu za uspořádání a vedení poradního kruhu můžeme stanovit až po vyjasnění vašeho záměru a rozsahu práce. Pokud cítíte potřebu zvýšit úroveň důvěry a pochopení, zlepšit komunikaci a zbořit překážky, které se před vámi a ostatními vytváření, neváhejte mě kontaktovat. Místem může být stejně tak prostor vaší zasedací místnosti nebo louka u lesa :-)

IMG_0499

 

Share Button
Print Friendly